Vårt miljöansvar

Vi på Jensen förstår varje dag vikten av att vara ett miljömedvetet företag. Företaget fokuserar på att det som produceras är av högsta kvalitet, både vad gäller materialval, miljövänlighet och inte minst i förhållande till kundens hälsa. Alla produkter som vi producerar är ofarliga och fria från skadliga kemikalier. 

Allting som har att göra med transport och emballage har noga övervägts och tas om hand på det mest skonsamma sättet för miljön. Vi ser till att spillet blir så lågt som möjligt och minskar därmed avfallsmängden avsevärt. Återvinningssystemen med det norska återvinningsföretaget Norsk Gjenvinning är bra och omfattande och vi källsorterar allt som går att källsorteras. Vi arbetar även hårt för att se till att våra leverantörer följer hållbart och kontrollerat skogsbruk. 

Det är viktigt för oss att vårt miljöengagemang är synligt, så att det är enkelt för våra kunder att göra ett bra val. Därför är vi certifierade genom offentliga system som finns, förutom de interna system vi har. Miljömedvetenhet är ett fokusområde hos alla våra medarbetare, och vi har gjort val som ger optimal produktionsform i förhållande till miljöutmaningar. 

Endast de bästa produkterna på marknaden kan uppfylla kraven för miljömärkningen Svanen, som är det officiella märkningssystemet i Norden. Detsamma gäller flera av de system som vi är knutna till.

 

Vi tillbringar en tredjedel av livet i sängen och därför är det mycket viktigt hur den är gjord. Svanenmärket ställer krav som garanterar en hållbar resursanvändning, minskad klimatpåverkan och en giftfri vardag, och en Svanenmärkt säng bidrar därför till en god morgondag och en bättre framtid. Det är de företag som tar miljöansvar på allvar som det kommer att gå bäst för de kommande åren, Jensen sängar hör naturligtvis till denna grupp”, säger Anita Winsnes, chef på Svanen.

 

Källsortering
Vi sorterar plastfilm, papp, textiler, järn/stål, lysrör, batterier, elavfall, sprayburkar och restavfall.

 

Grønt Punkt Norge
Vi är kontrollmedlemmar i Grønt Punkt Norge. Vi ser till att det tas miljöansvar för emballaget runt varor som köps in.

 

Spill och avfallsminskning
Fabriken har ett starkt fokus på att minska avfallet från produktionen. Vi har investerat i utrustning och programvara som säkerställer detta. Vi har minskat spill och avfall med 18 %.

 

Norsk Gjenvinning
Vi levererar varje år ca 516 000 kg returavfall till NG. Vi har ett retursystem för europapallar, specialpallar (i olika storlekar från skumplattor), pallkragar, mellanlägg, mellanbrädor och skumspill/-plattor med fel.

 

Miljömärkningen Svanen
Trä, metall och textil behandlas utan användning av hälsofarliga flamskyddsmedel eller andra skadliga kemikalier.

Med passion för hantverket

Med passion för hantverket

Sömnexpertis.

Sömnexpertis.