Vårt miljøansvar

Vi i Jensen kjenner daglig på viktigheten av å være en miljøbevisst bedrift. Bedriften har fokus på at det som produseres skal være av beste kvalitet, både i forhold til materialvalg, miljøvennlighet og ikke minst i forhold til kundens helse. Alle produktene vi produserer er sunne og fri for skadelige kjemikalier. 

Alt relatert til transport og emballasje er nøye vurdert og  ivaretatt på mest mulig skånsom måte for miljøet.  Vi sørger for så lavt svinn som mulig og reduserer dermed avfallsmengden betraktelig. Returordninger med Norsk Gjenvinning er gode og omfattende og vi kildesorterer alt som er mulig. Vi er også svært opptatt av at våre leverandører følger bærekraftig og kontrollert skogsdrift. 

Det er viktig for oss at vårt miljøengasjement er synlig, slik at det er lett for våre kunder å ta gode valg. Derfor er vi sertifisert gjennom de offentlige ordninger som finnes, i tillegg til at vi har interne ordninger. Miljøbevissthet er fokusområde hos alle våre medarbeidere, og vi har tatt valg som gir optimal produksjonsform sett i forhold til miljøutfordringer. 

Bare de beste produktene på markedet klarer å innfri kravene til Svanemerket, som er den offisielle merkeordningen i Norden. Det samme gjelder flere av de ordningene vi er knyttet opp til. 

 

“Vi tilbringer en tredel av livet i sengen, og derfor er det svært viktig hvordan den er laget. Svanemerket stiller krav som sikrer bærekraftig ressursbruk, redusert klimabelastning og en giftfri hverdag, og en svanemerket seng bidrar derfor både til en god morgendag og en bedre fremtid. Det er de bedriftene som tar miljøansvar på alvor som vil gjøre det best i årene fremover, Jensen senger hører naturlig til i dette selskapet”, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

 

Kildesortering
Vi sorterer plastfolie, papp, tekstiler, jern/stål, lysrør, batterier, el avfall, spraybokser og restavfall.

 

Grønt Punkt Norge
Vi er Kontrollmedlemmer i Grønt Punkt Norge. Vi sikrer at det tas miljøansvar for emballasjen rundt varene som kjøpes inn.

 

Svinn og avfallsreduksjon
Fabrikken har høy fokus på å redusere avfall fra produksjonen. Vi har investert i utstyr og programvare som sikrer dette. Vi har redusert svinn og avfall med 18%.

 

Norsk Gjenvinning
Vi leverer ca 516 000 kg returavfall til NG årlig. Vi har returordning av europaller, spesialpaller (i forskjellige størrelser fra skumplater), palle-karmer, mellom-plater, mellom-pinner og skum-avkapp/plater med feil.

Svanemerke
Tre, metall og tekstil er behandlet uten bruk av helsefarlige flammehemmere eller andre skadelige kjemikalier.

 

Med passion for håndværk

Med passion for håndværk

Ekspertise indenfor søvn.

Ekspertise indenfor søvn.