Vänlig mot naturen. Och dig.

Vi på Jensen har ett långt och stolt arv att föra vidare. Vi värnar om våra rötter och producerar fortfarande alla våra sängar i Svelvik. Det är viktigt för oss att vår verksamhet ska vara så hållbar och miljövänlig som möjligt - både för vår omgivning, våra anställda, våra kunder - och för framtida generationer. För oss är det självklart viktigt att utveckla framtidens produkter med optimal sovkomfort, men vi känner ett stort ansvar för att våra produkter är hälsofrämjande, att vår produktion inte skadar naturen och att produkterna har längst möjliga livslängd.

I processen fram mot att få en Svenenmärkning utvärderas alla olika miljöaspekter noga, både vad gäller uttag av råvaror, produktion av produkten, användning av kemikalier och återvinning. Svanen ställer ständigt hårdare krav på oss som producenter. Det är bra för miljön, för dig och din hälsa. Och det gör att vi på Jensen hela tiden söker efter ännu bättre material och smartare lösningar för våra produkter. Detta ska inte ske på bekostnad av kvalitet och sovkomfort, men ska likväl ta oss mot en så ansvarsfull produktion som möjligt.

Vi gör mycket.

Vi är kräsna i våra materialval, och vi samarbetar enbart med leverantörer som uppnår vår standard för kvalitet och produktion. För att reducera svinn beställer vi textil i specifika längder och bredder anpassat till våra sängar. På så sätt säkrar vi att vi ger upphov till minimalt med avfall.

Supremekollektionen består företrädesvis av återvinningsbara och återanvändningsbara textiler. Och alla textiler är självfallet Svenenmärkta. Ulltextilerna i kollektionen är förutom att de är återvinnings- och återanvändingsbara ett bra miljöval på det stora hela. Träet i sängramarna kommer från miljöcertifierade skogar, certifierade av FSC®, och 30% av aluminiumet i fjädrarna är återvunnet. Vi gav löfte om att använda mindre plast och under 2020 minskade vi vår användning med hela 16 ton! Ytor av trä, metall och textil är behandlade utan hälsofarliga flamskyddsmedel eller andra skadliga kemikalier. Sängarna AEHtestas även hos det neutrala schweiziska testcentret Good Night's SleepLabs för att säkerställa att de matchar kraven inom ergonomi, hygien, sängklimat och hållbarhet.

Våra produkter produceras i Norge och har god hållbarhet, med fem års totalgaranti och 25 års garanti mot ram- eller fjäderbrott på alla våra sängar.

Och vi behöver göra mer.

Vi vet att vi behöver tänka ännu smartare för att möta nya krav som kommer. Krav som att delar av sängar ska kunna bytas ut och repareras för att öka livslängden, krav om att minska energiåtgången i produktionen, krav som innefattar nya regler för garantier, märkning med spårbarhet och cirkulär design. Vi måste förbruka mindre resurser och ta ansvar för att våra produkter håller så länge som möjligt.

Vi lovar att göra vårt bästa för att leva upp till framtidens krav på hållbar produktion. För naturen, och för dig.

Sov på moln  – varje natt

Sov på moln – varje natt

Sömnpionjärer sedan 1947.

Sömnpionjärer sedan 1947.

Med passion för hantverket

Med passion för hantverket